Taggium Bosna i Hercegovina
Marko Zeljko, mag.inf.

info@taggium.com

T +387 39 705 559
F +387 39 700 430

Nula Jedan d.o.o.
Herceg Stjepana 69.,
88220 Široki Brijeg

Taggium marketing
Dunja Duranović, mag.oec

dunja@taggium.com

Marina Tavra, mag. ing. geod. i geoinf.

marina@taggium.com

Taggium Hrvatska
Josip Kraljević

josip@taggium.com

T
+385 1 61 99 139
M +385 91 65 97 063

Krik studio d.o.o.
Zlatarska 14A, 10 000 Zagreb

Imate događaj?

Kontaktirajte nas!!!